AoSu - Affärs- och säljutveckling

Metoder

I våra uppdrag nyttjar vi antingen våra kunders egna inarbetade metoder, eller också bär vi med oss nya idéer kring metodik. För oss är resultatet det viktiga, inte vilket verktyg som används i förändringsprocessen.

Kombinerat med etablerade modeller, processer och verktyg delar vi gärna med oss av våra egna erfarenheter. Erfarenheter som finns från olika branscher, olika roller i näringslivet och som grundas på många verksamma år.

”I mitt arbete som konsult kommer mina egna erfarenheter inom affärs- och verksamhetsutveckling alltid till användning. Jag har förståelse för mina kunders affärer, problem och möjligheter eftersom jag själv har utmanats i liknande situationer. Min erfarenhet sträcker sig mer än 20 år tillbaka och i mina tidigare olika roller som ex vis VD, försäljningschef, tjänsteutvecklare och säljare har jag alltid haft fokus på att prestera överenskomna resultat.”- Anette Söderström,
ägare av och konsult på
Affärs- och säljutveckling

Vår egen utvecklings- och förändringsprocess

Vår egen metodik stödjer vårt arbete i syfte att tydliggöra, ge perspektiv och skapa nya resultat. En metodik som ser till hela företaget, dess processer och medarbetare, och baseras i korthet på att vi;

 • Analyserar och identifierar syfte med förändring, affärsmässiga mål och parternas förväntningar
 • Skapar en tydlig bild över nuläge
 • Reflekterar kring och diskuterar utmaningar och möjligheter
 • Tydliggör vilka förutsättningar som krävs för att genomföra
 • Rekommenderar förslag till förbättringsåtgärder och tillvägagångssätt
 • Undersöker och säkerställer företaget och dess medarbetares motivation och vilja att nå överenskomna mål
 • Förankrar genom tydlig kommunikation
 • Genomför VAD GÖRA och HUR VARA som leder mot uppsatta mål
 • Följer upp och kvalitetssäkrar till dess att överenskomna mål har uppnåtts

Webb-verktyg för ledar- och grupputveckling

"Ett gott ledarskap startar in en god kännedom om sig själv". För att du ska kunna styra, leda och delegera på ett professionellt sätt som chef är det viktigt att du känner till dina egna drivkrafter och hur ditt beteende påverkar din omgivning. Vi på AoSu tror att det är en av de mest centrala plattformarna för att du ska kunna vidareutvecklas i ditt ledarskap. Bild på pussel

För att ytterligare förstärka våra verktyg inom ledar- och grupputveckling har vi nu därför certifierat oss i ett av marknadens mest kostnadseffektiva webbsystem (EDOC) för att hantera analyser, undersökningar och enkäter. Vi kan nu därför erbjuda ett brett sortiment av verktyg såsom;

 • Beteendestils-analyser (DISC)
 • Drivkraftanalyser
 • 360 / Gap-analyser
 • Team utvärderingsanalyser
 • Företagsanpassade frågeenkäter
 • Företagsklimatanalyser
Bild på en starkt lysande sol ”Det finns inget sätt att forma framtiden eller dra nytta av den, om man inte har förmågan att föreställa sig den.” - Gary Hamel, Professor
London Business School
Affärs- och säljutveckling AB